Bảng báo giá nội thất gỗ tự nhiên mới nhất

0003 2

Bảng báo giá nội thất gỗ tự nhiên mới nhất

Mời các bạn tham khảo bảng báo giá nội thất gỗ tự nhiên được chúng tôi cập nhật chi tiết và chính xác nhất dưới đây cho không gian nhà ở của bản thân.

BÁO GIÁ TỦ BẾP

Quý khách có thể tham khảo bảng báo nội thất gỗ tự nhiên – tủ bếp sau đây:

H

ẠNG MỤC

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ NÉT
Gỗ Thịt Tần Bì 1.00 md 4.620.000
Gỗ Thịt Dổi 1.00 md 5.830.000
Gỗ Thịt Sồi Nga 1.00 md 4.510.000
Gỗ Thịt Sồi Mỹ 1.00 md 4.730.000
Gỗ Thịt Xoan Hương 1.00 md 4.840.000
Gỗ Thịt Giáng Hương 1.00 md Liên Hệ
Gỗ Thịt Óc chó 1.00 md Liên Hệ

Báo giá nội thất gỗ tự nhiên – Bảng 1

BÁO GIÁ BÀN ĂN MẶT KÍNH

Quý khách có thể tham khảo bảng báo giá nội thất gỗ tự nhiên – bàn ăn mặt kính

HẠNG MỤC SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ NÉT
GỖ THỊT 4 GHẾ (Tần Bì) 1.00 Bộ 6.820.000
GỖ THỊT 4 GHẾ (Dổi) 1.00 Bộ 15.400.000
GỖ THỊT 4 GHẾ (Sồi Nga) 1.00 Bộ 9.900.000
GỖ THỊT 4 GHẾ (Sồi Mỹ) 1.00 Bộ 13.200.000
GỖ THỊT 4 GHẾ (Xoan Đào) 1.00 Bộ 12.100.000
GỖ THỊT 4 GHẾ (Giáng Hương) 1.00 Bộ Liên Hệ
GỖ THỊT 4 GHẾ (Óc chó) 1.00 Bộ Liên Hệ
GỖ THỊT 6 GHẾ (Tần Bì) 1.00 Bộ 10.450.000
GỖ THỊT 6 GHẾ (Dổi) 1.00 Bộ 20.350.000
GỖ THỊT 6 GHẾ (Sồi Nga) 1.00 Bộ 13.750.000
GỖ THỊT 6 GHẾ (Sồi Mỹ) 1.00 Bộ 16.500.000
GỖ THỊT 6 GHẾ (Xoan Đào) 1.00 Bộ 15.400.000
GỖ THỊT 6 GHẾ (Giáng Hương) 1.00 Bộ Liên Hệ
GỖ THỊT 6 GHẾ (Óc chó) 1.00 Bộ Liên Hệ
GỖ THỊT 8 GHẾ (Tần Bì) 1.00 Bộ 14.300.000
GỖ THỊT 8 GHẾ (Dổi) 1.00 Bộ 25.300.000
GỖ THỊT 8 GHẾ (Sồi Nga) 1.00 Bộ 17.050.000
GỖ THỊT 8 GHẾ (Sồi Mỹ) 1.00 Bộ 19.800.000
GỖ THỊT 8 GHẾ (Xoan Đào) 1.00 Bộ 18.700.000
GỖ THỊT 8 GHẾ (Giáng Hương) 1.00 Bộ Liên Hệ
GỖ THỊT 8 GHẾ (Óc chó) 1.00 Bộ Liên Hệ

Báo giá nội thất gỗ tự nhiên – Bảng 2

BÁO GIÁ TỦ QUẦN ÁO

Quý khách có thể tham khảo bảng giá tủ quần áo gỗ tự nhiên sau đây:

HẠNG MỤC SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ NÉT
GỖ THỊT (Tần Bì) 1.00 m2 4.400.000
GỖ THỊT (Dổi) 1.00 m2 6.820.000
GỖ THỊT (Sồi Nga) 1.00 m2 4.510.000
GỖ THỊT (Sồi Mỹ) 1.00 m2 5.170.000
GỖ THỊT (Xoan Đào) 1.00 m2 5.830.000
GỖ THỊT (Giáng Hương) 1.00 m2 Liên Hệ
GỖ THỊT (Óc chó) 1.00 m2 Liên Hệ

Báo giá nội thất gỗ tự nhiên – Bảng 3

BÁO GIÁ GIƯỜNG NGỦ

Quý khách có thể tham khảo bảng giá giường ngủ gỗ tự nhiên sau đây:

HẠNG MỤC SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ NÉT
GỖ THỊT 1600 x 2000 (Tần Bì) 1.00 Giường 8.800.000
GỖ THỊT 1600 x 2000 (Dổi) 1.00 Giường 14.300.000
GỖ THỊT 1600 x 2000 (Sồi Nga) 1.00 Giường 11.550.000
GỖ THỊT 1600 x 2000 (Sồi Mỹ) 1.00 Giường 13.200.000
GỖ THỊT 1600 x 2000 (Xoan Đào) 1.00 Giường 15.400.000
GỖ THỊT 1600 x 2000 (Giáng Hương) 1.00 Giường Liên Hệ
GỖ THỊT 1600 x 2000 (Óc chó) 1.00 Giường Liên Hệ
GỖ THỊT 1800 x 2000 (Tần Bì) 1.00 Giường 11.000.000
GỖ THỊT 1800 x 2000 (Dổi) 1.00 Giường 17.600.000
GỖ THỊT 1800 x 2000 (Sồi Nga) 1.00 Giường 13.750.000
GỖ THỊT 1800 x 2000 (Sồi Mỹ) 1.00 Giường 15.950.000
GỖ THỊT 1800 x 2000 (Xoan Đào) 1.00 Giường 18.150.000
GỖ THỊT 1800 x 2000 (Giáng Hương) 1.00 Giường Liên Hệ
GỖ THỊT 1800 x 2000 (Óc chó) 1.00 Giường Liên Hệ

Báo giá nội thất gỗ tự nhiên – Bảng 4

BÁO GIÁ CẦU THANG

Quý khách có thể tham khảo bảng giá cầu thang gỗ tự nhiên sau đây:

 HẠNG MỤC  SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ  ĐƠN GIÁ NÉT
Lim Lào 1.00 md 2.875.000
Lim Nam Phi 1.00 md 1.782.500
Nghiến 1.00 md 1.840.000
Chò 1.00 md 1.265.000

Báo giá nội thất gỗ tự nhiên – Bảng 5

BÁO GIÁ CỬA GỖ

Quý khách có thể tham khảo bảng giá cửa gỗ tự nhiên sau đây:

HẠNG MỤC SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ NÉT
GỖ THỊT (Tần Bì) 1.00 m2 1.705.000
GỖ THỊT (Dổi) 1.00 m2 2.310.000
GỖ THỊT (Sồi Nga) 1.00 m2 1.760.000
GỖ THỊT (Sồi Mỹ) 1.00 m2 2.090.000
GỖ THỊT (Lim Lào) 1.00 m2 4.620.000
GỖ THỊT (Lim Nam Phi) 1.00 m2 2.475.000
GỖ THỊT (Chò) 1.00 m2 1.705.000
GỖ THỊT (Gỗ Căm Xe) 1.00 m2 2.310.000
GỖ THỊT (Gõ đỏ nam phi) 1.00 m2 3.300.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung đơn) (Dổi) 1.00 m2 650.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung đơn) (Sồi) 1.00 m2 455.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung đơn) (Lim Lào) 1.00 m2 1.040.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung đơn) (Lim Nam Phi) 1.00 m2 611.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung đơn) (Gỗ Chò) 1.00 m2 481.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung đơn) (Gỗ Căm Xe) 1.00 m2 611.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung đơn) (Gõ đỏ nam phi) 1.00 m2 910.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung kép) (Dổi) 1.00 m2 1.105.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung kép) (Sồi) 1.00 m2 780.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung kép) (Lim Lào) 1.00 m2 1.690.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung kép) (Lim Nam Phi) 1.00 m2 975.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung kép) (Gỗ Chò) 1.00 m2 780.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung kép) (Gỗ Căm Xe) 1.00 m2 975.000
KHUNG GỖ TỰ NHIÊN ( Khung kép) (Gõ đỏ nam phi) 1.00 m2 1.495.000

Báo giá nội thất gỗ tự nhiên – Bảng 6

*Lưu ý: Bảng báo giá nội thất gỗ tự nhiên sẽ có sự thay đổi tùy thuộc vào từng loại gỗ, loại hình của đồ nội thất, yêu cầu của khách hàng, hoặc tại từng thời điểm, giá cũng sẽ có sự biến động.

Vì vậy để nhận được báo giá chi tiết nhất 2021 của nội thất gỗ tự nhiên, các bạn hãy liên hệ ngay cho chúng tôi tại  nhé.

BÁO GIÁ NỘI THẤT GỖ TỰ NHIÊN: GỖ SỒI

Đây là bảng báo giá gỗ tự nhiên sồi Mỹ cao cấp được Nội Thất Anh Dương nhập khẩu và sản xuất tại nhà máy. Quý khách muốn nhận báo giá nhanh & tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Báo giá nội thất gỗ tự nhiên – Bảng 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư Vấn Miễn Phí